Vil du melde deg inn, har du noen spørsmål eller vil du komme i kontakt med oss av andre grunner? Bruk kontaktskjemaet under.

Navn *
Navn
Pressebilde Siri Haugan Holden_Foto Mona Melanie Lindseth_2.png

Siri Haugan Holden

Daglig leder
+47 93 03 77 02
siri@balansekunstprosjektet.no

Pressebilde Guro Kleveland_Foto Lars Opstad.jpg

Guro

Kleveland

Styreleder
+47 99 59 01 30
guroklev@gmail.com

Kvadratisk Victoria.png

Victoria Øverby Steinland

Prosjektleder
+47 482 68 878
victoria@balansekunstprosjektet.no

 

Om medlemskap

Balansekunsts mål er å være en ressurs for hele kulturfeltet, som medlemmene både bygger opp og kan benytte seg av. Jo flere som står sammen om budskapet, jo sterkere blir vi, både i møte med politikere og resten av kulturlivet. Vi har mye å lære av hverandre, også på tvers av kunstuttrykkene. Derfor vil vi veldig gjerne ha flere med på laget.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer i Balansekunst. Send en e-post til hei@balansekunstprosjektet.no eller benytt deg av skjemaet over dersom du eller din organisasjon ønsker å slutte dere til arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet. Det finnes mange måter å bidra på, så vi kan sammen finne ut hva som passer best for deg.

Organisasjonsmedlemskap:

Balansekunst er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer. Medlemsorganisasjonene tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og lignende. Balansekunst støtter medlemsorganisasjonenes innsats gjennom kursing, informasjonsarbeid, tiltaksutvikling og politisk arbeid.

Organisering

Foreningen ledes av et styre på seks personer, og har en ansatt daglig leder i en 100 %-stilling. Ved behov opprettes det også ulike arbeidsgrupper i medlemsmassen, som jobber med utvikling av ulike prosjekter eller arrangementer. Medlemmene bes om å være aktive og delta i dugnadsarbeidet. Balansekunsts vedtekter finner du her.

Medlemskontingent

Balansekunsts aktivitet muliggjøres av en årlig medlemskontingent ettersom foreningen ikke mottar faste driftsmidler. Denne dekker Balansekunsts grunnleggende driftsutgifter. Fastsettelsen av kontingentnivå baserer seg på en vurdering av nedslagsfelt og ansvarsområde (nasjonalt, regionalt eller lokalt). Den årlige medlemskontingenten er 15 000 for nasjonale aktører, 10 000 for regionale aktører og 5 000 for lokale eller enkeltaktører. Basert på en vurdering av ovennevnte forhold fastsettes kontingentsatsen av det enkelte medlemmet i samråd med Balansekunsts styre. Mindre aktører som ikke har mulighet til å betale medlemskontingent bidrar i stedet med arbeidskraft og kompetanse. Dersom medlemmet ønsker å søke om redusert kontingentsats vurderes dette opp mot medlemmets totalbudsjett.

Støttemedlemskap:

Alle enkeltpersoner som stiller seg bak Balansekunsts formål kan bli støttemedlemmer. Det koster ingenting. Å være medlem som enkeltperson innebærer blant annet at du får tilgang til alle ressursene våre, mottar nyhetsbrevet vårt 4 ganger i året, har tale- og forslagsrett på årsmøtet i Balansekunst og at du vil få invitasjon på e-post til de større arrangementene våre.

Balansekunsts styre 2019-2020

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2019-2020 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Ådne Sekkelsten, Rhiannon Edwards, Miranda Moen, Thomas Walle og Guro Kleveland. Ikke på bildet: Ida Margreta Halvorsen, Nina Barbosa Blad og Andreas Gilhuus.  Foto: Thomas Aslaksen/MUO

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2019-2020 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Ådne Sekkelsten, Rhiannon Edwards, Miranda Moen, Thomas Walle og Guro Kleveland. Ikke på bildet: Ida Margreta Halvorsen, Nina Barbosa Blad og Andreas Gilhuus. Foto: Thomas Aslaksen/MUO

Styreleder: Guro Kleveland

Styremedlemmer:
Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane), Miranda Moen (AKKS Trondheim), Thomas Talawa Prestø (Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble), Rhiannon Hovden Edwards (Virke kultur og opplevelse) og Ådne Sekkelsten (Scenekunstbruket).

Varamedlemmer: Nina Maria Barbosa Blad (Barbosa Film), Andreas Gilhuus (Norske kulturhus) og Ida Margreta Halvorsen (Nationaltheateret).