Vil du melde deg inn, har du noen spørsmål eller vil du komme i kontakt med oss av andre grunner? Bruk kontaktskjemaet under.

Navn *
Navn
Pressebilde Siri Haugan Holden_Foto Mona Melanie Lindseth_2.png

Siri Haugan Holden

Daglig leder
+47 93 03 77 02
siri@balansekunstprosjektet.no

Pressebilde Guro Kleveland_Foto Lars Opstad.jpg

Guro

Kleveland

Styreleder
+47 99 59 01 30
guroklev@gmail.com

Om medlemskap

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer i Balansekunst. Send en e-post til hei@balansekunstprosjektet.no eller benytt deg av skjemaet over dersom du eller din organisasjon ønsker å slutte dere til arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet. Det finnes mange måter å bidra på, så kan vi sammen finne ut hva som passer best for deg.

Balansekunsts mål er å være en ressurs for hele kulturfeltet, som medlemmene både bygger opp og kan benytte seg av. Jo flere som står sammen om budskapet, jo sterkere blir vi, både i møte med politikere og resten av kulturlivet. Vi har mye å lære av hverandre, også på tvers av kunstuttrykkene. Derfor vil vi veldig gjerne ha flere med på laget.

Organisasjonsmedlemskap:

Balansekunst er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer. Medlemsorganisasjonene tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og lignende. Balansekunst støtter medlemsorganisasjonenes innsats gjennom kursing, informasjonsarbeid, tiltaksutvikling og politisk arbeid.

Driften av Balansekunst muliggjøres av en årlig medlemskontingent. Summen varierer ut ifra størrelse på organisasjon og økonomi: Kontingenten er i utgangspunktet 15 000 kroner, men mindre organisasjoner kan søke om redusert sats (10 000 eller 5 000 kroner). Basert på frivillighet og gjensidig tillit settes kontingentsatsen av det enkelte medlem selv, i samråd med Balansekunsts styre. Enkelte mindre, frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke har mulighet til å bidra økonomisk, bidrar heller i større grad med arbeidskraft og kompetanse. 

Foreningen ledes av et styre på seks personer, og har en ansatt daglig leder i en 100 %-stilling. Ved behov opprettes det også ulike arbeidsgrupper, som jobber med utvikling av ulike prosjekter eller arrangementer. Medlemmene bes om å være aktive og delta i dugnadsarbeidet i den grad de har mulighet.

Støttemedlemskap:

Alle enkeltpersoner som stiller seg bak Balansekunsts formål kan bli støttemedlemmer. Det koster ingenting. Kun ordinære medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Balansekunsts vedtekter finner du her.

Balansekunsts styre 2018-2019

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Styreleder: Guro Kleveland

Styremedlemmer:
Andreas Gilhuus (Norsk Kulturhusnettverk), Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane), Miranda Moen (AKKS Trondheim), Thomas Talawa Prestø (Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble) og Rhiannon Hovden Edwards (Virke). 

Varamedlemmer: Nina Maria Barbosa Blad (Barbosa Film), Eva Lien (Ladyfest Oslo) og Rune Rebne (Norges Musikkhøgskole).