Kontakt oss:

Navn *
Navn
Pressebilde Siri Haugan Holden_Foto Mona Melanie Lindseth_2.png

Siri Haugan Holden

Prosjektkoordinator
+47 93 03 77 02
hei@balansekunstprosjektet.no

Pressebilde Guro Kleveland_Foto Lars Opstad.jpg

Guro 

Kleveland

Styreleder
+47 99 59 01 30
guroklev@gmail.com

Vi vil ha deg med på laget!

Jo flere som står sammen om budskapet, jo sterkere blir det, både i møte med politikere og resten av kulturfeltet. Vi vil veldig gjerne ha flere med på laget! Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer i Balansekunst. Send en e-post til hei@balansekunstprosjektet.no eller benytt deg av skjemaet over dersom du eller din organisasjon ønsker å slutte dere til arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet. Det er mange måter du kan bidra på – la oss finne ut hva som passer best for deg! 

Organisasjonsmedlemskap:

Balansekunst er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer, og aktivitetene muliggjøres av en årlig, differensiert medlemskontingent. Kontingenten dekker Balansekunsts ulike aktiviteter, som verktøyutvikling, seminarer og andre åpne arrangementer, i tillegg til en 50 % prosjektkoordinatorstilling. Summen på medlemskontingenten varierer ut ifra størrelse på organisasjon og økonomi – de største bidrar med 15 000 kroner, noen med 10 000 kroner og de minste med 5 000 kroner.

Basert på frivillighet og gjensidig tillit settes kontingentsatsen av den enkelte bidragsyter selv, i samråd med Balansekunsts styre. Enkelte små, frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke har mulighet til å bidra økonomisk bidrar heller i større grad med arbeidskraft og kompetanse. I løpet av året settes det sammen frivillige arbeidsgrupper, som jobber med å utvikle ulike prosjekter. 

Støttemedlemskap:

Alle enkeltpersoner som stiller seg bak Balansekunsts formål kan bli støttemedlemmer. Det koster ingenting. Kun ordinære medlemmer har stemmerett ved årsmøtet. Balansekunsts vedtekter finner du her.

Meld deg inn ved å benytte skjemaet over eller send en e-post til hei@balansekunstprosjektet.no.

Balansekunsts styre 2018-2019

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Det nyvalgte Balansekunst-styret 2018-2019 (f.v.): Thomas Talawa Prestø, Thomas Walle, Andreas Gilhuus, Guro Kleveland, Rhiannon Edwards og Nina Maria Barbosa Blad. Ikke på bildet: Miranda Moen, Eva Lien og Rune Rebne.

Styreleder: Guro Kleveland

Styremedlemmer:
Andreas Gilhuus (Norsk Kulturhusnettverk), Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane), Miranda Moen (AKKS Trondheim), Thomas Talawa Prestø (Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble) og Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen). 

Varamedlemmer: Nina Maria Barbosa Blad (Barbosa Film), Eva Lien (Ladyfest Oslo) og Rune Rebne (Norges Musikkhøgskole).