Kartlegging av kjønnsfordelingen i Bergens musikkliv 

Razika, 2016. Foto: Tore Sætre (CC BY-SA 4.0)

Razika, 2016. Foto: Tore Sætre (CC BY-SA 4.0)

På oppdrag fra Bergen kommunes fagavdeling for kunst og kulturutvikling har Balansekunst kartlagt kjønnsfordelingen på ulike områder innenfor Bergens musikkliv.

Med hjelp fra blant andre Brak har vi identifisert de største og mest relevante bransjeaktørene i Bergen kommune. Deretter har vi kartlagt kvinneandelen på ti utvalgte områder, som teknikk, management og booking. Undersøkelsen bygger på medlems- og ansattoversikter fra 42 ulike institusjoner og virksomheter basert i Bergen, og fanger opp kjønnsfordelingen innenfor det formelle og organiserte musikklivet. Dette innebærer at eventuelle frilansere tilknyttet de kartlagte virksomhetene ikke er en del av statistikken.

Den høyeste kvinneandelen finner vi blant musikkpedagoger og musikklærere, der kvinner utgjør 60 prosent av gruppen, mens det er teknikk- og produksjonsfeltet som kommer dårligst ut: Ingen av de til sammen 17 undersøkte virksomhetene oppgir å ha noen kvinnelige ansatte teknikere eller produsenter. Til sammen utgjør kvinner 28 prosent av populasjonen som er kartlagt i undersøkelsen.