Balansekunstkonferansen 2017

Illustrasjon av Sunniva Mellbye

Illustrasjon av Sunniva Mellbye

Når: Torsdag 9. november 2017, kl. 11.00-17.00.
Hvor: Aladdin Kulturhus, Kongens gate 6, Kristiansand

I samarbeid med bransjefestivalen Sørveiv inviterer Balansekunst til Balansekunstkonferansen 2017 – et levende ordskifte om musikk, kjønn og kulturpolitikk! 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding skjer via skjemaet under:


For første gang siden oppstarten arrangeres Balansekunsts årskonferanse utenfor Oslo. Temaet for årets konferanse er ungdom og rekruttering til musikken. Hvilke verktøy har vi for å bedre balansen blant ungdom? 

På programmet står aktører fra akademia og musikkbransjen selv, som i løpet av konferansen vil dele erfaringer og verktøy til å oppnå en bedre balanse – med mål om et større mangfold både på og bak scenen. 

Konferansen retter seg mot både ungdom og etablerte bransjeaktører, og vil utvikle konkrete verktøy som enkelt kan iverksettes av kulturinstitusjoner over hele landet. Arrangementet har et interaktivt format, med ungdom som sentrale aktører i alle ledd av gjennomføringen.

Under konferansen skal blant annet Balansekunsts nye argumentasjonsbank lanseres:

Det er så lett å bli lei av diskusjonen når man gang på gang møter de samme, gamle argumentene og utdaterte holdningene. Det kan også gjøre det vanskeligere å tørre å ytre seg. Heldigvis finnes det utrolig mange gode mot-argumenter! Vi har samlet de beste svarene, og håper at argumentasjonsbanken vår kan bli et verktøy som senker terskelen for å delta i likestillingsdiskusjonen, enten det er på lunsjrommet blant kolleger eller i den offentlige debatten.

Balansekunstkonferansen arrangeres som et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst, og er del av Balansekunsts arbeid for økt mangfold og likestilling i norsk kulturliv.
 

PROGRAM 
10.45 Registering & kaffe

11.00 Velkommen og åpning av konferansen
v/Siri Haugan Holden (Balansekunst) og Thomas Walle (Musea i Sogn og FjordaneReform –ressurssenter for menn

11.30 TEMA 1: Balanse på scenen – hvilke verktøy har vi?
v/Hilde Norbakken (Universitetet i Agder), Tom Andreas Kristensen (UKM/Storbyprosjektet) og Jo Eskild (Norsk kulturskoleråd Agder)

12.15 Lunsj

12.45 Balanse på scenen: Verksted

13.30 TEMA 2: Balanse bak scenen – hvilke verktøy har vi?
v/Kristina Ringvold (KRETS) og Sofie Søndervik Sæther (ElektroLOUD!)

14.00 Balanse bak scenen: Verksted

15.00 TEMA 3: Lansering av argumentasjonsguiden
v/Siri Haugan Holden (Balansekunst) og Vaya Con Vulva

15.30 TEMA 4: Unge perspektiver v/SAVA

16.15 Veien videre

16.45 Minikonsert med Vero

17.00 Avslutning & mingling

Følg med på arrangementets Facebook-side for mer informasjon om programmet.

Balansekunstkonferansen 2015.  Foto: Tom Lund/Balansekunst

Balansekunstkonferansen 2015. Foto: Tom Lund/Balansekunst

Arrangementet er støttet av Kulturrådet og Kristiansand kommune.

KristiansandKommune.png