Innspillskonferanse: Balanse i musikken

På oppdrag fra Kulturdepartementet inviterer MIC, Norsk jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge til konferanse om kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen, tirsdag 20. mars 2012. Påmeldingsfrist 15. mars.

Diskusjonen rundt kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen er ikke ny. Debatten dukker gjerne opp på vårparten når årets festivalprogram lanseres og media fokuserer på at jenteandelen er lav. Mange artikler er skrevet og det har vært holdt en rekke seminar med dette som tema. Likevel er lite gjort og få konkrete tiltak er kommet på bordet. 

Hvorfor er denne debatten så vanskelig? Og hvorfor handler dette så raskt om kjønn versus kvalitet? Er det ikke heller slik at jo flere man har å velge mellom - jo bredere og rikere blir musikktilbudet? 

I Danmark lanseres rapporten “Kønsbalancen i rytmisk musik” med en ambisjon om en nasjonal plan for bedre kjønnsbalanse innen musikkfeltet. I Sverige løfter flere offentlige rapporter frem samme mål også innen scene-kunsten. Er tiden inne for å lage en nasjonal strategi også i Norge? 

På oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD) inviterer MIC, Norsk jazzforum, Orkester Norden, Ny Musikk og AKKS Norge til konferanse om temaet. Innspill fra konferansen skal danne grunnlag for konkrete tiltak til en nasjonal strategi formulert av bransjen selv. 

Praktisk informasjon 

  • Konferansen vil vare fra 10:00 – 16:00 den 20. mars. På MIC, Solli plass i Oslo

  • Det er lagt opp til 14 innspillere samt en debatt

  • Konferansen innledes av politisk ledelse i KUD og avsluttes med en oppsummering av Katrine Ganer Skaug, Orkester Norden

  • Konferansen vil bli ledet av Guttorm Andreasen

  • Konferansen er ment å sette dagsorden og gi inspirasjon om temaet

  • I etterkant av konferansen vil representanter fra bransjen bli bedt om å sende inn sine konkrete forslag til KUD.

Program for dagen:

10:00 Velkommen ved Kristin Danielsen, Direktør MIC
10:05 Innledning ved Kjersti Stenseng - Politisk rådgiver Kulturdepartementet
10:15 Innledning ved Guttorm Andreasen, ordstyrer

Perspektiver 
10:25 Anne Aasheim – Direktør Norsk Kulturråd
10:40 Jørgen Karlstrøm - Komponist, musiker og produsent
10:55 Elin Aamodt – Dagligleder GramArt 
Kjønns(u)balansen i norsk populærmusikk

Erfaringer
11:10 Nina Grünfeld - Nestleder i styret i Norsk Filminstitutt:
Ta alle talentene i bruk
11:25 Lina Nyberg og Ulrika Gunnarsson - Statens musikverks jämställdhetsuppdrag: 
Musikliv i Balans- Statens musikverks jämställdhetsuppdrag i Sverige

11:40 Spørsmål fra salen

11:55 Lunsj med enkel servering

12:45 Anne Hilde Neset - Kunstnerisk Leder Ny Musikk: 
Kvinnelige forbilder: Her Noise 

Rekruttering
13:00 Renée Rasmussen - Forbundsleder Musikernes Fellesorganisasjon
Rekruttering: debatt, telling og tiltak.
13:15 Hilde Hammer - Daglig leder Akks Norge
Balanse i musikken: Et 3-delt ansvar
13:30 Erling Aksdal - Universitetslektor NTNU
Revolusjon i musikkopplæringa og kvotering
13:45 Odd André Elveland - Improbasen
Rekruttering, på jentenes premisser

14:00 Spørsmål fra salen

14:15 Kaffepause 

Døråpnere
14:25 Jonas Prangerød - PR sjef Øyafestivalen
14:40 Lars Petter Hagen - Direktør og kunstnerisk leder Ultimafestivalen
Engasjement og balanse - å komponere festivaler
14:55 Hilde Bjørkum - Direktør Førdefestivalen
No concerns – no changes?
15:10 Trond Okkelmo - Spesialrådgiver i Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
Klassisk musikk – kvinner, er det et problem?

15:25 Spørsmål fra salen

15:40 Oppsummering ved Katrine Ganer Skaug - Daglig leder Orkester Norden
15:55 Slutt

Påmelding innen torsdag 15. mars til seminar@mic.no