Hva er Balansekunst?

Balansekunst består av mer enn 60 kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Initiativet springer ut fra musikkbransjen, som allerede i 2009 etablerte et nettverk for å få fortgang i likestillingsarbeidet. I 2008-rapporten Musikk og kjønn – i utakt?, skrevet av Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag for Kulturrådet, ble det konkludert med at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen i norsk musikkliv virket å være noe som skjedde på 1) individuelle og nokså tilfeldige initiativ, eller 2) etter påtrykk fra høyere styresmakter. Svært sjelden viste tiltakene seg å være initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerte således et vendepunkt.

Balansekunst eksisterer for å initiere og fremme forandring. Vi deler kunnskap, erfaringer og ideer om det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet. Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som bidrar til ubalanse i kulturlivet?

Vil du følge med på hva vi jobber med akkurat nå? Følg oss på Facebook eller meld deg på vår e-postliste for å få invitasjoner til våre prosjekter og arrangementer.

Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom blant annet etablering av konkrete tiltak som mentorordninger, målrettet rekruttering, kartlegging, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Vi vet at endring krever både vilje og handling: Vi vil det, vi våger det og vi velger det.

Vil du bli med på dugnaden? Send oss en melding eller kontakt prosjektkoordinator Siri Haugan Holden på hei@balansekunstprosjektet.no eller +47 93 03 77 02.

Balansekunsts arbeid finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift. Les mer i årsrapporten for 2017.

Balansekunsts styre 2018-2019

Styreleder: Guro Kleveland (Kulturtanken)

Styremedlemmer Andreas Gilhuus (Norsk Kulturhusnettverk), Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane), Miranda Moen (AKKS Trondheim), Thomas Talawa Prestø (Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble) og Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen). 

Varamedlemmer: Nina Maria Barbosa Blad (Barbosa Film), Eva Lien (Ladyfest Oslo) og Rune Rebne (Norges Musikkhøgskole).

Lurer du på hva som skjer på feltet? 

Følg Balansekunst på Facebook og Twitter, eller abonner på nyhetsbrevet vårt, for å holde deg oppdatert på saker om kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet: