Hva er Balansekunst?

Balansekunst er en forening bestående av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Balansekunst vokste frem etter at at flere aktører i musikklivet i 2009 gikk sammen for å forbedre likestillingen i bransjen. Året før hadde Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag fra Kulturrådet skrevet at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen langt på vei så ut til å være noe som skjer enten på individuelle og nokså tilfeldige initiativ eller etter påtrykk fra høyere styresmakter, og svært sjelden initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerer et vendepunkt.

Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

Balansekunsts medlemmer tror på endring gjennom praktisk likestillingsarbeid, konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring og kursing. Men først og fremst krever endring krever vilje og handling: Man må ville det, våge det og velge det!

Hvorfor er det viktig å ha kjønnsmessig balanse i kulturlivet? Fordi bedre kjønnsbalanse i musikken fører til et rikere kulturliv!

For mer informasjon, les Balansekunsts vedtekterkommunikasjonsstrategi 2016-2017 og strategi 2017-2018. Balansekunst mottar ikke driftsstøtte, så arbeidet finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift.

Vil du melde deg inn, eller du noen spørsmål? Ta kontakt med oss her eller kontakt prosjektkoordinator Siri Haugan Holden på siri.haugan.holden@gmail.com / +47 93 03 77 02.

Tallenes tale:

  • Kun 20 % av artistorganisasjonen GramArts medlemmer er kvinner (2016).
  • Siden prisen ble opprettet i 1985 har bare tre kvinner blitt kåret til Årets Spellemann (2017).
  • Kvinneandelen i hovedroller i norske spillefilmer med premiere i 2017 var 27 %. Dette er en nedgang fra 2016 da kvinneandelen var 30 % (2018). 
  • · Norsk Komponistforening har en kvinneandel på 15 % (2015).
  • · Kun 23 av de 100 mest spilte norske utøverne på norske radioer er kvinner (2015). I 2014 var andelen 11 av 100.
  • · I de norske orkestrenes repertoar er andelen kvinnelige komponister på 0,055 % (2013).

Følg Balansekunst på Twitter