Hva er Balansekunst?

Balansekunst består av mer enn 60 kulturorganisasjoner som sammen og på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Balansekunst ble etablert som et nettverk i 2009, som et direkte resultat av at flere aktører på musikkfeltet ville få fortgang i arbeidet med å forbedre likestillingen i bransjen. I 2008-rapporten Musikk og kjønn – i utakt?, skrevet av Astrid Kvalbein og Anne Lorentzen på oppdrag for Kulturrådet, ble det konkludert med at aktive tiltak for å endre kjønnsbalansen i norsk musikkliv virket å være noe som skjedde på 1) individuelle og nokså tilfeldige initiativ, eller 2) etter påtrykk fra høyere styresmakter. Svært sjelden viste tiltakene seg å være initiert av grupper eller institusjoner i musikk- eller kulturlivet. Etableringen av Balansekunst representerte således et vendepunkt.

Balansekunst vil dele kunnskap, erfaringer og ideer om hvordan vi går videre i det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet i kulturlivet. Tida er inne for å slutte å diskutere hvorvidt fraværet av mangfold er et problem. Hvordan rekrutterer vi flere minoriteter? Hvordan endrer vi innarbeidete holdninger? Hva kan bryte mønstrene og strukturene som er med på å skape kjønnsubalansen i kulturlivet?

Balansekunsts medlemmer tror på og jobber for endring gjennom konkrete tiltak, kartlegging, tallfesting, målrettet rekruttering, mentorordninger, bevisstgjøring og politisk påvirkningsarbeid. Endring krever både vilje og handling: Man må ville det, våge det og velge det.

Hvorfor er mangfold viktig? Fordi det skaper et rikere kulturliv!
 

Vil du melde deg inn, eller har du noen spørsmål?

Send oss en melding via dette skjemaet eller kontakt prosjektkoordinator Siri Haugan Holden på e-post hei@balansekunstprosjektet.no eller på telefon +47 93 03 77 02.

Balansekunst mottar ikke driftsstøtte, så arbeidet finansieres gjennom støtte til enkeltprosjekter og medlemsavgift. For mer informasjon, les Balansekunsts vedtekter og strategi 2017-2018.
 

Lurer du på hva som skjer på feltet? 

Følg Balansekunst på Facebook og Twitter for å holde deg oppdatert på saker om kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet: