Oversikt over kvinnelige jazzmusikere

Med jevne mellomrom dukker det opp jazzfestivaler med forsvinnende få kvinner på plakaten. Et pågående grasrotinitiativ har resultert i følgende oversikt over norske kvinnelige jazzmusikere og norske jazzband med kvinnelige utøvere.

Ser du noen navn som mangler? Dokumentet er åpent for redigering, men husk å innhente godkjennelse fra personen(e) du fører opp. 

Positiv utvikling 

Norsk jazzforums tall fra 2015 viste at 27,5 prosent av musikerne på festivalscenene og 18 prosent av musikerne på klubbscenene var kvinner.

– Norsk jazzforum har gjennom mange år jobbet bevisst med å øke kvinneandelen blant norske jazzmusikere. Vi er fortsatt langt unna en ideell fordeling, og det gjenstår mye arbeid. Men vi er glade for å se en positiv utvikling. De siste fire årene har kvinneandelen på klubbscenen økt med 39 prosent, og fra 2014 til 2015 økte kvinneandelen på festivalscenene med hele 43 prosent, fortalte daglig leder i Norsk jazzforum Gry Bråtømyr den gang. 

De siste ti årene har andelen kvinnelige musikermedlemmer i Norsk jazzforum økt fra 15,5 til 22 prosent:

2007: 15,5 prosent
2012:  19,5 prosent
2014: 18 prosent
2015: 24 prosent
2016: 21,5 prosent
2017: 22 prosent

Kilde: Norsk jazzforum