Balansekunsts argumentasjonsguide

Likestilling står ikke i veien for kvalitet. Slik kan du overtale din lokale skeptiker.

Åpningstider i sommer

Åpningstider i sommer

Rådgivningstelefonen holder sommerstengt, men åpner igjen 2. august. Telefonen er et gratis lavterskeltilbud for deg som har opplevd seksuell trakassering i kulturlivet.

Nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere

Norsk filminstitutt og Talent Norge går sammen om nytt utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere med mål om å styrke deres muligheter til å skape film.

Norske Filmregissører bringer filmfeltet inn i Balansekunst

Norske Filmregissører bringer filmfeltet inn i Balansekunst

Som første aktør fra norsk film- og tv-bransje har Norske Filmregissører nå blitt del av Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Oversikt over kvinner i jazz

Oversikt over kvinner i jazz

Med jevne mellomrom dukker det opp jazzfestivaler med forsvinnende få kvinner på plakaten. Et vedvarende grasrotinitiativ har resultert i følgende oversikt.

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

Norske Filmregissører viser vei for norsk film og tv

– Deler av medlemsmassen vår har sendt signaler om at de ikke blir hørt, og at det er strukturelle hinder i veien for at de skal kunne få fortalt sine historier på film, forteller det nye Balansekunst-medlemmet.

Danse- og filmfeltet inn i Balansekunst-styret

Danse- og filmfeltet inn i Balansekunst-styret

Balansekunst ønsker Thomas Talawa Prestø, Nina Maria Barbosa Blad og Miranda Moen velkommen! Med deres verdifulle erfaring kan vi i enda større grad fungere som et samlende initiativ for hele kulturfeltet.

Mentorprogram for unge komponister

Mentorprogram for unge komponister

Borealis søker komponister! Programmet løper fra august 2018 til mars 2019, og verkene vil ha premiere på Borealis 2019. Søknadsfrist: 14. juni 2018.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Nye medlemmer, arrangementer i inn- og utland, ressursutvikling og politisk påvirkningsarbeid: Les mer om Balansekunsts aktivitet i 2017.

Oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere

Oversikt over kvinnelige film- og TV-arbeidere

Statistikken viser oss at mannsdominansen i norsk filmbransje fremdeles er intakt. For å oppnå likestilling er vi nødt til å ta i bruk aktive og målrettede virkemidler.

Vil du ha praksisplass på festival i sommer?

Vil du ha praksisplass på festival i sommer?

Du kan bli assisterende lydtekniker, lystekniker eller stagehand under for eksempel Øyafestivalen eller Pstereo i sommer. Søknadsfristen er 6. mai.

Balansekunsts innspill til ny kulturmelding

Visjonen om et fritt kulturliv må ikke forveksles med forestillingen om at kulturen ikke også har et samfunnsansvar, sier Siri Haugan Holden i Balansekunst. 

Mangfold er nøkkelen til interessant programmering

– En ting vi har lært er at det er viktig å stoppe opp underveis, holde opp programmet og se hvordan det ser ut på avstand.

Kontakttelefon for seksuell trakassering i kulturlivet

I desember forpliktet over 60 norske kulturaktører seg til handling mot seksuell trakassering i kulturlivet. Nå oppretter Balansekunst en rådgivningstelefon.

Musikk- og kulturlivet skal være fri for trakassering, overtramp og overgrep

Et stort kor av stemmer som krever å bli hørt er sluppet ut i verden med #nårmusikkenstilner. Nå gjenstår handling.

Påmeldingen er åpnet

Påmeldingen er åpnet

Klikk her for å melde deg på Balansekunstkonferansen 2017: Ung balanse – hvilke verktøy har vi?

Balansekunst til Kristiansand

Balansekunst til Kristiansand

For første gang skal Balansekunstkonferansen arrangeres utenfor Oslo. Valget falt på Kristiansand og bransjefestivalen Sørveiv. – Dette gjør oss stolte!, sier festivalleder Anna Willrodt. 

– Kunsten må ligge i forkant

– Kunsten må ligge i forkant

For Balansekunsts nyeste medlem er det selvsagt at alle, uansett hvem man er og hvor man kommer fra, skal få delta i å bygge samfunnet. Da er det viktig at man kan kjenne igjen seg selv, også i kunsten.

– It's not a battle between men and women, it's a battle of democracy

– It's not a battle between men and women, it's a battle of democracy

Chairwoman Guro Kleveland's thoughts on Balanseprat #6: How the role of the composer has been developed and influenced by women.

Likestilling i kulturlivet: Et politisk ansvar

Likestilling i kulturlivet: Et politisk ansvar

Insentivordninger, håndhevelse av aktivitetsplikten og økt støtte til organisasjonsarbeid var blant løftene SV, Høyre og Arbeiderpartiet kom med under Balansekunsts Arendalsuka-debatt.