Vi vil gjerne ha deg med på laget!

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer i Balansekunst. Send en e-post til siri.haugan.holden@gmail.com eller benytt deg av dette skjemaet dersom du eller din organisasjon ønsker å slutte dere til arbeidet med å bedre kjønnsbalansen og mangfoldet i musikklivet.

Organisasjonsmedlemskap:

Balansekunst er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer, og aktivitetene muliggjøres av en årlig, differensiert medlemskontingent. Kontingenten dekker Balansekunsts ulike aktiviteter, som verktøyutvikling, seminarer og andre åpne arrangementer, i tillegg til en 50% prosjektkoordinatorstilling. Summen på medlemskontingenten varierer ut ifra størrelse på organisasjon og økonomi – de største bidrar med 15 000 kroner, noen med 10 000 kroner og de minste med 5 000 kroner.

Basert på frivillighet og gjensidig tillit settes kontingentsatsen av den enkelte bidragsyter selv, i samråd med Balansekunsts styre. Enkelte små, frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke har mulighet til å bidra økonomisk bidrar heller i større grad med arbeidskraft og kompetanse. 

Støttemedlemskap:

Alle enkeltpersoner som stiller seg bak Balansekunsts formål kan bli støttemedlemmer, men kun ordinære medlemmer har stemmerett ved generalforsamlinger. Balansekunsts vedtekter finner du her.

Meld deg inn ved å benytte dette skjemaet eller send en e-post til siri.haugan.holden@gmail.com.