Vil du bidra?

Balansekunst er et dugnadsprosjekt som står og faller med innsatsen fra foreningens medlemmer.

Frem til mars 2016 var Balansekunst et uformelt nettverk av musikkorganisasjoner. I dag er Balansekunst en forening som jobber for et likestilt og mangfoldig musikkliv. Foreningens vedtekter finner du her.

Balansekunsts aktiviteter muliggjøres av en årlig, differensiert medlemskontingent. Kontingenten dekker Balansekunsts ulike aktiviteter, som gjennomføringen av åpne seminarer og konferanser, i tillegg til en 20% prosjektkoordinatorstilling. Summen på kontingenten varierer ut ifra størrelse på organisasjon og økonomi – de største bidrar med 15 000 kroner, noen med 10 000 kroner og de minste med 5 000 kroner.
Basert på frivillighet og gjensidig tillit settes kontingentsatsen av den enkelte bidragsyter selv, i samråd med Balansekunsts styre. Enkelte små, frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke har mulighet til å bidra økonomisk bidrar heller i større grad med arbeidskraft og kompetanse. 

Send en e-post til siri.haugan.holden@gmail.com dersom du eller din organisasjon ønsker å slutte dere til arbeidet med å bedre kjønnsbalansen og mangfoldet i musikklivet.