Balansekunsts rådgivningstelefon

Illustrasjon for Balansekunsts rådgivningstelefon

Torsdag 4. januar 2018 åpnet Balansekunsts nye rådgivningstelefon, et gratis lavterskeltilbud for deg som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med saken?

Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929 

Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe deg med veiledning i saken og hvordan den kan håndteres videre. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym. 

Telefonen er sommerstengt fra 1. juli og åpner igjen torsdag 2. august. Ordinære åpningstider er tirsdager og torsdager fra klokken 12 til 15. 

Rådgivningstelefonen er tilgjengelig for alle Balansekunsts medlemmer. Er du ikke medlem? Det koster ingenting for enkeltpersoner å bli støttemedlem i Balansekunst. Her kan du melde deg inn

Er du usikker på om du har opplevd, utøvd eller vært vitne til seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, og kan omfatte alt fra seksuelle kommentarer til uønsket berøring. Det kan også skje via sosiale medier eller andre apper. 

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Det er ikke alltid det er lett å snakke om vonde og ubehagelige opplevelser over telefon. Her kan du finne noen veiledende råd i skriftform.