Balansekunst er en forening av rundt 60 musikk- og kulturorganisasjoner som arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Har du opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering?
Du kan få rådgivning hos oss: Ring 940 87 929.

Balansekunsts rådgviningstelefon er åpen tirsdager og torsdager mellom klokken 12 og 15, og er et gratis lavterskeltilbud til deg som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Alle henvendelser behandles fortrolig. Her kan du lese mer.