Balansekunst er en forening bestående av mer enn 50 musikk- og kulturorganisasjoner som sammen arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.