I 2009 gikk flere aktører i musikklivet sammen for å forbedre likestillingen i bransjen. Prosjektet fikk tittelen Balansekunst, og er i dag en forening bestående av over 50 musikk- og kulturorganisasjoner som på eget initiativ arbeider for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.